Det finns flera sätt att vara engagerad i kåren. Första steget är att bli medlem. Detta kräver inget av dig förutom att du betalar medlemsavgift, och du får då ta del av alla förmåner, delta i alla aktiviteter och du försäkrar dig om att kåren fortsätter studiebevaka för dig.

Är du nyfiken på vad kåren gör så kan du delta i våra aktiviteter och kanske börja hjälpa till som volontär. Festkommittén behöver ofta hjälp med serveringspersonal, bartenders och att ställa i ordning inför sittningar och pabbar. Övriga utskott tar också tacksamt emot en hjälpande hand, likaså programråden. Kontakta ordförande för de utskott/råd där du är intresserad av att hjälpa till! Du kan också arrangera ett enskilt arrangemang, ex. en föreläsning eller träff som är öppen för alla kårmedlemmar men som inte är kopplat till ett utskott. Det går att få bidrag för detta från kåren, läs mer under ”arrangera ett enskilt arrangemang”

Nästa steg är att anta en kårpost. Du behöver inte ha deltagit på kåraktiviteter för att kunna ta dig an en post, vi som redan är engagerade hjälper dig snabbt på banan. Alla poster väljs in på ett storkårmöte, håll utkik efter lediga uppdrag inför nästa storkårmöte och tveka inte att söka! Vi behöver bli fler som engagerar sig!