Det studiebevakande utskottet (StudU) utgörs av representanter från programråden för LING, LARK, TRING och HORT, samt två representanter från styrelsen. En av dem är styrelsens vice ordförande, som agerar ordförande i StudU och även är den som samordnar studiebevakningen i kåren.