StudU

Det studiebevakande utskottet (StudU) utgörs av representanter från programråden för LING, LARK, TRING och HORT, samt två representanter från styrelsen. En av dem är styrelsens vice ordförande, som agerar ordförande i StudU och även är den som samordnar studiebevakningen i kåren.

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon