Bli medlem / Become a member

På den här sidan kan du gå med i kåren via internet.


Fördelarna med att vara medlem är många, bland annat rabatter, möjligheter att delta i kåraktiviteter/fester, och mycket mer (läs mer under förmåner). Dessutom stödjer du den studiebevakande verksamheten som säkerställer att kvalitén på utbildningarna uppfyller studenternas krav och som i högsta grad påverkar alla studenter på Alnarp både under och efter studietiden.

Som medlem får du ett specialdesignat mecenatkort i Mecenat-appen som även fungerar som medlemskort. Efter genomför köp kan det dröja ca 3 veckor innan du kan logga in i appen eftersom vi måste registrera information från Ladok, vi i styrelsen som arbetar med detta gör det alltid så fort vi kan. OBS! Från och med HT18 kommer mecenatkortet endast skickas ut i digital form i appen, vill du ändå ha ett plastkort kan du beställa ett genom att logga in på Mecenats hemsida. När du blir medlem bekräftar du att du läst och följer vår värdegrund som finns för att alla ska känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet. Om någon bryter mot värdegrunden kan medlemskapet återkallas.

För frågor angående medlemsskap, kontakta vår registeransvarige; reg_ask@stud.slu.se

There are many benefits with becoming a member in the union. You ensure that us students have student representatives that speak up for us and make sure that the quality of the educations (on bachelor, master and doctoral levels) fullfill the student expectations. You also have the opportunity to take part in all student activities like parties or lectures.
As a member you get a special-designed Mecenat student discount card, that also work as a membership card. After the purchase it might take about 3 weeks before you are able to log onto the app. This is because we need to register files from Ladok, the union board who manages this always work the fastest they can for your convenience! Since autumn 18 the card will only be available in digital form in the Mecenat app. By becoming a member you confirm that you have read and agreed to follow our basic values that we have to make sure everone feels welcome and safe in our organisation. If a member doesn’t follow our basic values the mebership may be withdrawn.
If you have any questions regarding membership and registration, please contact our responsible for registration at reg_ask@stud.slu.se

PRISER

Helårsmedlemskap (går endast att köpa på hösten)
Full time student, whole-year
HT -18/VT -19
Heltidsstuderande, termin
Full time student,
one semester
VT -19
Deltidsstuderande, termin
part time student, one semester
Doktorand, termin
PhD student, one semester
Gästmedlemskap, termin
Guest membership, one semester
Gästmedlemskap, dagspass
Guest membership, one event only
390 kr 200 kr 100 kr 100 kr 75 kr 50 kr/gång

Här blir du medlem / Here you become a member

Klicka här för att bli medlem/Click here to become a member!

Du kan också bli medlem genom att besöka oss på kårexpeditionen, Expen, i kårhuset under lunchen!

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon