Dina rättigheter

Vänd dig till oss på kåren om du vill veta om dina rättigheter i en specifik situation eller om du anser att dina rättigheter blivit kränkta. Läs gärna Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå, Tentamenregler vid SLU samt Studentinflytandepolicy.

Några guldkorn från dokumenten:

  • Studenten ska aldrig behöva vänta längre än 15 arbetsdagar på tentaresultatet.
  • Studenten som vill få examinators beslut omprövat kan, efter att ha läst igenom bedömningen, begära en kopia av tentamen istället för att ta med sig originalet. Studenten undviker på detta sätt misstankar om att ändringar eller tillägg gjorts i tentamen efter det att den hämtats ut.
  • Studenten ska senast åtta veckor före kursstart fått tillgång till information om gemensam kurslitteratur för kursen.
  • Studenten ska senast fyra veckor före kursstart fått tillgång till översiktligt schema för kursen. Det översiktliga ska ange tidsramarna för schemalagda aktiviteter och där ”obligatoriska moment, fältövningar, studieresor och liknande ska framgå”.

Top