Lediga uppdrag

På oktoberkårmötet sker många ordinarie val, bland annat val till Styrelsen och Festkommittén 2019, så håll utkik efter information inför mötet och nominera dig till val_ask@stud.slu.se om du är intresserad!

ASKs Styrelse: Sekreterare

Som sekreterare i Alnarps studentkårs styrelse är det din uppgift att föra protokoll under styrelsemöten och storkårmöten. Du hämtar posten, planerar inför storkårmöten (ihop med ordförande) och bokar salar åt styrelsen. Dessutom svarar du på frågor från kåraktiva och bemannar Expen under ca 1 lunch i veckan ihop med de andra ledamöterna i styrelsen. Sekreteraren är en av nyckelpersonerna i styrelsen, och kanske är det just dig vi behöver! Funderar du på att söka en post i styrelsen inför 2019 så är detta en utmärkt chans att få prova på under en kortare tid. Har du några frågor om posten, kontakta styrelsen.
Period: 9 oktober 2018 t.o.m. 31 december 2018
Ansökan: Nominera dig till posten genom att mejla namn och vilken post du söker till val_ask@stud.slu.se senast den 7 oktober. Inval till posten sker på oktoberkårmötet den 9 oktober. Alla sökande meddelas via mejl om fler än en person söker till samma post.
Frågor: kontakta kårstyrelsen på ordf_ask@stud.slu.se

 

 

Studentrepresentant i lärarförslagsnämnden

Som studentrepresentant i lärarförslagsnämnden sitter du med som studenternas röst vid intervjuer och anställning av nya lärare till Alnarp. Mötena är arvoderade.
Period:
 9 oktober 2018 t.o.m. 31 december 2019
Ansökan: Nominera dig till posten genom att mejla namn och vilken post du söker till val_ask@stud.slu.se senast den 7 oktober. Inval till posten sker på oktoberkårmötet den 9 oktober. Alla sökande meddelas via mejl om fler än en person söker till samma post.
Frågor: kontakta kårstyrelsen

 

Sammankallande för valberedningen

Som sammankallande för valberedningen samlar du in alla nomineringar till poster och presenterar kandidaterna på kårmötet. Du nätverkar också för att hitta ev. intresserade studenter och peppar dem att söka poster. 
Period:
 9 oktober 2018 t.o.m. 31 december 2018
Ansökan: Nominera dig till posten genom att mejla namn och vilken post du söker till val_ask@stud.slu.se senast den 7 oktober. Inval till posten sker på oktoberkårmötet den 9 oktober. Alla sökande meddelas via mejl om fler än en person söker till samma post.
Frågor: kontakta kårstyrelsen

 

ASKs Festkommitté: Barmästare/Barmästarinna

Som barmästare/-inna är det du som bestämmer drinklista till pabbar och fester. Du ansöker också om alkoholtillstånd för kårens räkning. Eftersom tillträde sker först i oktober så är det mesta av detta redan gjort av övriga kommittémedlemmar, men hey, du får ju vara med i AFK! Funderar du dessutom på att söka till AFK inför kommande år så är detta ett gyllene tillfälle att prova på under en kortare tid!
Period: 9 oktober 2018 t.o.m. 31 december 2018
Ansökan: Nominera dig till posten genom att mejla namn och vilken post du söker till val_ask@stud.slu.se senast den 7 oktober. Inval till posten sker på oktoberkårmötet den 9 oktober. Alla sökande meddelas via mejl om fler än en person söker till samma post.
Frågor: kontakta AFK på km_ask@stud.slu.se

Alnarps Studentkår
Right Menu Icon
Top