Nästa möte: Oktober 2024

——

Storkårmötet hålls fyra gånger per år: i mars, maj, oktober och december. På alla kårmöten sker inval till kårposter och det går alltid att lägga ett förslag (motion) till kårmötet. Annars ser upplägget ut ungefär såhär: I mars godkänns föregående års bokslut och verksamhetsberättelse, i maj finns det gott om utrymme att lyfta motioner och propositioner, i oktober sker inval till styrelsen och andra viktiga befattningar, i december föreslås budgeten för det kommande verksamhetsåret.

Storkårmötet, eller bara kårmötet, är kårens högsta beslutande organ, och alla medlemmar har närvaro- och rösträtt. Det innebär att det är här alla viktiga beslut fattas, och de fattas av medlemmarna! Alla kårposter väljs in här, budgeten fastslås, de riktlinjer styrelsen ska arbeta efter sätts upp, styrelsen kommer med förslag (propositioner) och medlemmarna har möjlighet att lyfta och rösta om frågor som de tycker är viktiga (motioner).

 

Tidigare stormöten

Information inför Marskårmötet 2022 hittar du här!

Information inför Marskårmöte 2022 finns här 

Information inför extra kårmöte April 2020 finns här