Programråden

Om du vill fråga någonting om en specifik utbildning är det ditt programråd som du lämpligast bör kontakta. Programråden arbetar aktivt med att studiebevaka just det program som gett dem namnet. Om du är intresserad av att vara med i ditt programråd så tveka inte att skicka iväg ett mail till programrådsordförande eller dyk upp på nästa utannonserade möte!

 

LING-rådet studiebevakar för Landskapsingenjörerna

Mail: ordf_ling@stud.slu.se

TRING-rådet studiebevakar för Trädgårdsingenjörerna, både odling och design

Mail: ordf_tring@stud.slu.se

HORT-rådet studiebevakar för Hortonomerna

Mail: ordf_hort@stud.slu.se

LARK-rådet studiebevakar för Landskapsarkitekterna

Mail: ordf_lark@stud.slu.se

Doktorandrådet studiebevakar för doktoranderna

Top