Småttingveckan

Din första tid på Alnarp

Som nyanländ till Alnarp välkomnas du med Småttingveckan – Alnarps Studentkårs (ASK) inspark. Småttingkommittén är ett utskott under ASK och består av studenter som hjälps åt att introducera er nya studenter till universitetslivet. Under veckan ordnas aktiviteter för de nya studenterna, ”småttingarna”, som ett tillfälle att lära känna varandra och övriga studenter och samtidigt lära er mer om Alnarp och campus. Självklart är samtliga aktiviteter frivilliga och det får absolut inte förekomma några moment som är förnedrande/kränkande!

Under veckan finns alla kåraktiva nära till hands för att ni ska känna er så välkomna som möjligt. Vi är era stöttepelare och svarar på potentiella frågor om studiebevakning och rättigheter, studentliv med roliga utskott, studentlegitimation. Men också var närmsta matbutik ligger, hur du tar dig smidigast till skolan eller vad en tenta är.

Småttingveckan brukar vara mycket uppskattad och ett roligt inslag under den första tiden vid universitetet, och dessutom ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter. Aktiviteterna är i första hand riktade till de nya studenterna men självklart är det öppet för de övriga studenterna för att man skall kunna lära känna de andra studenterna på universitetet. Det brukar även anordnas så kallade programmiddagar den första veckan då de äldre studenterna i varje program bjuder de nya studenterna på middag så att de skall lära känna varandra bättre och få en bättre sammanhållning inom programmet.

Småttingkommittén består av en Småttinggeneral  och faddrar från de olika programmen på Alnarp. Första dagen kommer de att hålla rundvandringar på campus för att de nya studenterna skall lära sig hitta så fort som möjligt. Det är också dem som kommer att ta hand om er under veckan.

För övriga frågor är ni varmt välkomma att kontakta oss här!

2017 års Småttinghäfte/Informationshäfte hittar ni här!

Top