Din första tid på Alnarp

Foto: Thea Folke

Som ny student på Alnarp välkomnas du med Småttingveckan – Alnarps Studentkårs (ASK) välkomstvecka. Småttingveckan brukar vara mycket uppskattad och ett roligt inslag under den första tiden vid universitetet, och dessutom ett ypperligt tillfälle att knyta nya kontakter.  Under veckan ordnas aktiviteter för de nya studenterna, ”småttingarna”, som ett tillfälle att lära känna varandra och övriga studenter och samtidigt lära er mer om Alnarp och campus. Självklart är samtliga aktiviteter frivilliga och det får absolut inte förekomma några moment som är förnedrande/kränkande!

Småttingkommittén är ett utskott i kåren och består av en eller flera småttinggeneraler, som ansvarar för planeringen av veckan,  och faddrar från de olika programmen på Alnarp. Varje klass blir tilldelad faddrar från klasserna över. Första dagen kommer de att hålla rundvandringar på campus och sedan kommer de följa och vägleda er under den första veckan. Första veckan hålls också en programmiddag då studenterna från de tidigare årskurserna på ditt program bjuder er på middag för att alla på programmet ska få en chans att lära känna varandra över årskurserna.

Foto: Thea Folke

Under veckan finns alla kåraktiva nära till hands för att ni ska känna er så välkomna som möjligt. Styrelsen säljer medlemskap och informerar om vad kåren gör och vad du får ut som medlem. Medlemskapet innebär många förmåner både under småttingveckan och under resten av tiden som student och du bör bli medlem så snart som möjligt för att få ut maximalt av ditt medlemskap. Medlemskapet kräver inget av dig förutom en medlemsavgift, men det försäkrar dig om att det finns studentrepresentanter från Alnarp i SLUs beslutande instanser, att det finns massor av roliga aktiviteter att göra på campus, och det ger dig rätt att delta på alla kåraktiviteter, rösta på kårmötena och att söka till poster i kåren. Utskotten introducerar dig till sina aktiviteter som de arrangerar vecko- eller månadsvis, och faddrarna hjälper er att hitta på campus, få nya vänner och ger tips inför pluggandet till första tentan.

Har du frågor om småttingveckan kontakta Småttinggeneralerna på smgen_ask@stud.slu.se