Råd och stöd får du hos våra studie- och karriärvägledare, studenthälsan och studentprästerna. Du kan även vända dig till studenternas skyddsombud som utgörs av styrelsens studiesocialt ansvariga, på stud_ask@stud.slu.se

STUDIE – OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.

Studie- och karriärvägledarna finns för att stödja och vägleda dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. Alla studie- och karriärvägledare har tystnadsplikt och grundsynen är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Här är exempel på några av de frågor som du kan få hjälp med:

– Är jag behörig, eller hur blir jag behörig?
– Jag vill börja plugga, men vet inte till vad?
– Hur går ansökan till?
– Hur når jag dit jag vill?
– Hur kan jag bygga på min utbildning?
– Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
– Kan jag få hjälp med att skriva mitt CV?
– Hur förbereder jag mig för att söka jobb?

Vi har två studievägledare på SLU Alnarp;

Lotten Ahlqvist
Telefon: 040-415067
E-post: lotten.ahlqvist@slu.se

Lena Swärd:
Telefon: 040-415012
E-post: lena.sward@slu.se

Generell studie- och karriärvägledning hittar ni på https://student.slu.se/sv/studieservice/studievagledning/

Pluggstugan Alnarp

I Pluggstugan i Alnarp kan du som är ny student på ett program eller på en utbildning på grundnivå få pluggtips av mer erfarna studenter. Pluggstugan är öppen under ordinarie terminstid.

Pluggstugan är ett komplement till den lärarledda undervisningen och ger dig verktyg i studieteknik och metoder som kan underlätta din inlärning.

Detta kan du få hjälp med

Du kan till exempel vända dig till studentmentorerna i Pluggstugan med den här typen av frågor och funderingar:

  • Hur ska jag göra för att lära mig alla växtnamn på latin?
  • Hur kan jag på ett bra sätt strukturera mitt arbete för att komma framåt och hinna med?
  • Jag har svårt att sätta gränser. Hur kan jag tänka för att lyckas med det?
  • Många böcker och artiklar att läsa. Var ska jag ens börja?
  • Jag behöver en smart strategi för mitt tentapluggande. Hur kan jag göra?
  • Jag klarade inte tentan. Vad kan vara bra att tänka på inför omtentan?

Studentmentorerna ger inte svar på konkreta ämnesfrågor och kursuppgifter, men kan vara stöd i hur du kan tänka och göra. Det kan också vara skönt att träffa och prata med någon som kommit lite längre i sina studier och som klarat sig igenom olika utmaningar.

Tid och plats

Tid: onsdagar kl. 13-15.

Pluggstugan är öppen under ordinarie terminstid.

Plats: Alnarpsgården, våningen ovanför biblioteket, eller i mötesverktyget Zoom: https://slu-se.zoom.us/j/63348133749 

Det går bra att besöka Pluggstugan själv, eller tillsammans med någon/några kurskamrater. Studentmentorerna har tystnadsplikt och för inte vidare information om enskilda studenter som besöker Pluggstugan.

Studentmentorerna nås också på mejlen pluggstugan.alnarp@slu.se.

STUDENTHÄLSAN OCH STUDENTPRÄSTERNA

Studenthälsan och Studentprästerna är organisationer i Lund som Alnarp samarbetar med. De jobbar för att främja studenternas välmående under studietiden. De erbjuder samtal och stöd till dig när du behöver det och finns att luta sig mot i alla hälsofrågor -psykiska och själsliga såväl som fysiska och sociala.

Studenthälsan finns i Lund. För mer info och tidsbokning besök studenthälsans hemsida www.lu.se/studenthalsanKontaktperson för studenthälsan i Alnarp är Terese Saras tel. 0727 – 38 90 90, det går också bra att ringa till studenthälsans reception.

Även studentprästerna finns som stöd, de lyssnar på dig och har tystnadsplikt (för ALLA studenter oavsett religon/icke-religon). Kontaktuppgifter till Studentprästerna i Lund hittar du på http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/

Länk till SLUs information om studenthälsa:
http://www.slu.se/sv/utbildning/stod-kontakt/studenthalsa/