Råd och stöd/Help and advice

Råd och stöd får du hos våra studie- och karriärvägledare, studenthälsan och studentprästerna. Du kan även vända dig till studenternas skyddsombud som utgörs av styrelsens studiesocialt ansvariga, på stud_ask@stud.slu.se

STUDIE – OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.

Studie- och karriärvägledarna finns för att stödja och vägleda dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. Alla studie- och karriärvägledare har tystnadsplikt och grundsynen är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Här är exempel på några av de frågor som du kan få hjälp med:

– Är jag behörig, eller hur blir jag behörig?
– Jag vill börja plugga, men vet inte till vad?
– Hur går ansökan till?
– Hur når jag dit jag vill?
– Hur kan jag bygga på min utbildning?
– Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
– Kan jag få hjälp med att skriva mitt CV?
– Hur förbereder jag mig för att söka jobb?

Vi har två studievägledare på SLU Alnarp;

Lotten Ahlqvist
Telefon: 040-415067
E-post: lotten.ahlqvist@slu.se

Lena Swärd:
Telefon: 040-415012
E-post: lena.sward@slu.se

Generell studie- och karriärvägledning hittar ni på https://student.slu.se/sv/studieservice/studievagledning/

STUDENTHÄLSAN OCH STUDENTPRÄSTERNA

Studenthälsan och Studentprästerna är organisationer i Lund som Alnarp samarbetar med. De jobbar för att främja studenternas välmående under studietiden. De erbjuder samtal och stöd till dig när du behöver det och finns att luta sig mot i alla hälsofrågor -psykiska och själsliga såväl som fysiska och sociala.

Studenthälsan finns i Lund. För mer info och tidsbokning besök studenthälsans hemsida www.lu.se/studenthalsanKontaktperson för studenthälsan i Alnarp är Terese Saras tel. 0727 – 38 90 90, det går också bra att ringa till studenthälsans reception.

Även studentprästerna finns som stöd, de lyssnar på dig och har tystnadsplikt (för ALLA studenter oavsett religon/icke-religon). Kontaktuppgifter till Studentprästerna i Lund hittar du på http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/

Länk till SLUs information om studenthälsa:
http://www.slu.se/sv/utbildning/stod-kontakt/studenthalsa/

ENGLISH

The Student Health Centre is an organisation in Lund that offers counselling to Alnarp University students. The staff work primarily with psychological problems that affect your ability to study, such as stress, worry, anxiety, depression, transitional issues and/or academic difficulties. This is in addition to other public and private health clinics where you can go for general medical issues, sexual health and contraception. Please visit their webpage for more info and booking www.lunduniversity.lu.se/student-health
Contact person for student health at Alnarp is Terese Saras tel. 0727 – 38 90 90

The student chaplains are also available as support for all Alnarp students, regardless of religion/non-religion. Contact tel. 046-71 87 35
Student chaplain webpage (Swedish) http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/

 

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon