Karta/Map

När man kommer till ett nytt universitet där man inte hittar någonstans kan det vara bra med en karta! Därför har denna visuella karta gjorts för att underlätta för er i början av studietiden. Vi vill ju inte att ni ska komma försent till era första lektioner!

Klicka på bilden för att få den ännu större!

When you get to a new university where you can’t find somewhere, it’s good to have a map! Therefore, this visual map has been made to ease you at the beginning of your study period. We don’t want you to be late for your first lessons!

Press on the image to make it even bigger!


 

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon