Stadgar och värdegrund / Statutes and basic values

Stadga ASK  (länk till stadgarna på ASKs Dropbox)

 

Här kan du ta del av ASKs värdegrund, som du godkänner i samband med att du blir medlem i kåren:
ASK värdegrund

Here you can find the Basic Values document of the student union, to which you agree when signing up as a member:
Alnarps Student Union Basic values

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon