Stadga ASK  (länk till stadgarna på ASKs Dropbox)

Här kan du ta del av ASKs värdegrund på svenska, som du godkänner i samband med att du blir medlem i kåren:
ASK värdegrund

Here you can find the Basic Values document of the student union in english, to which you agree when signing up as a member:
Alnarps Student Union Basic values