Alla programråd anordnar en middag (någon av de första skoldagarna) för alla nya studenter inom sitt program. LING-rådet för landskapsingenjörerna, LARK-rådet för landskapsarkitekterna, TRING-rådet för trädgårdsingenjörerna. Detta brukar vara en uppskattad tillställning för både nya som ”gamla” studenter. De nya får tillfälle att ställa alla frågor man gått och grubblat över under sommaren och de ”gamla” får lov skaffa sig nya bekantskaper.

Inbjudan till programmiddagarna kommer att presenteras på hemsidan(se även kalendern) och vi
rekommenderar alla som har möjlighet att komma dit och ha trevligt.
Maten brukar dessutom vara väldigt billig eller gratis och det är lyx för en student.

Väl mött!