Sånganföraren väljer sångerna vi sjunger på kårens sittningar och hjälper alla ta ton.