Alnarps studentkår är den organisation som jobbar för att studenterna i Alnarp ska få en så bra studietid som bara möjligt!

Hur gör vi detta?

Vi har två huvudspår, studiebevakningen och det studiesociala.

Vi jobbar aktivt med studiebevakning för alla studenter på LTV-fakulteten i Alnarp. Med studiebevakning menas att vi kvalitetssäkrar utbildningarna, bevakar studenternas intressen och driver enskilda fall där studenter uppfattar att deras rättigheter blivit kränkta på ett eller annat sätt. Du som student kan alltid kontakta oss (vice_ask@stud.slu.se) när det gäller frågor kring din utbildning och rättigheter som student.

Det andra huvudspåret är det studiesociala. Med det studiesociala menas allt som har med ditt välmående som student att göra. Det studiesociala främjar vi främst genom att anordna aktiviteter utanför föreläsningstid genom våra utskott. Allt ifrån ett hjärtligt välkomnande av småttingkommittén under första veckan till att tackas av på examensceremonin när man lämnar Alnarp och allt däremellan.

Med studiesocialt menas även studentens generella välmående. Det är viktigt för oss att alla studenter mår bra under studietiden och därför har vi ett utvecklat samarbete med studenthälsa, mer info hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/rad-och-stod/. För mer info om det studiesociala, kontakta 7:e ledamot: stud_ask@stud.slu.se

Vad händer under året?

[list type=”sign”]

 • Styrelsen ser till så att kåren fungerar
 • Råden studiebevakar för de olika programmen
 • Festkommittén fixar fester
 • Odlingsutskottet odlar
 • Dendrologiska utskottet fixar intressanta workshops och föreläsningar
 • Friluftsutskottet anordnar friluftsaktiviteter
 • Krokiutskottet målar
 • Tisdagsfiket bakar och bjuder på fika
 • Alnarpsbandet spelar instrument
 • Spexet spexar
 • TradU upprätthåller och utvecklar alla fantastiska traditioner
 • Och många fler gör mycket mer!

[/list]

Mer om ASKs alla utskott hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/utskott-och-befattningar/

Med studiesocialt menas även studentens generella välmående. Det är viktigt för oss att alla studenter mår bra under studietiden och därför har vi ett utvecklat samarbete med studenthälsa, mer info hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/rad-och-stod/. För mer info om det studiesociala, kontakta 7:e ledamot: stud_ask@stud.slu.se

Vi finns här för er studenter så tveka inte, kontakta oss! (info_ask@stud.slu.se)

 

Alnarps studentkår, din famn i mörkret och glädje i vardan’.