ASK:s arbete

Alnarps studentkår är den organisation som jobbar för att studenterna i Alnarp ska få en så bra studietid som bara möjligt!

Hur gör vi då detta?

Vi har två huvudspår, studiebevakningen och det studiesociala.

Vi jobbar aktivt med studiebevakning för alla studenter på LTV-fakulteten i Alnarp. Med studiebevakning menas att vi kvalitetssäkrar utbildningarna och driver enskilda fall där studenter uppfattar att deras rättigheter blivit kränkta på ett eller annat sätt. Du som student kan alltid kontakta oss (vice_ask@stud.slu.se) när det gäller frågor kring din utbildning och rättigheter som student.

Sen har vi det andra huvudspåret vilket är det studiesociala. Med det studiesociala menas allt som har med ditt välmående som student att göra. Det studiesociala främjar vi främst genom att anordna aktiviteter utanför föreläsningstid genom våra utskott. Allt ifrån ett hjärtligt välkomnande av småttingkommittén under första veckan till att tackas av på examensceremonin när man lämnar Alnarp och allt därimellan.

Vad händer däremellan?

  • Festkommittén fixar fester
  • Odlingsutskottet odlar
  • Dendrologiska fixar intressanta work shops och föreläsningar
  • Friluftsutskottet anordnar friluftsaktiviteter
  • Filmklubben visar film
  • Alnarpsbandet spelar instrument
  • Spexet spexar
  • TradU håller i alla fantastiska traditioner
  • Och många fler gör mycket mer!

Mer om ASKs alla utskott hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/utskott-och-befattningar/

Med studiesocialt menas även studentens generella välmående. Det är viktigt för oss att alla studenter mår bra under studietiden och därför har vi ett utvecklat samarbete med studenthälsa, mer info hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/studenthalsan-och-studentprasterna/. För mer info om det studiesociala, kontakta 7:e ledamot: stud_ask@stud.slu.se

Vi finns här för er studenter så tveka inte, kontakta oss! (info_ask@stud.slu.se)

 

Alnarps studentkår, din famn i mörkret och glädje i vardan’.

Top