Valberedaren förbereder och utlyser valen inför ASKs storkårmöten, tar emot nomineringar till ASKs poster och framför dem under pågående storkåmöte.