Terminens första storkårmöte äger rum den 13 oktober kl 17.15 i Crafoordsalen. Styrelsen bjuder på fika från kl 16.15 så kom gärna lite tidigare. Efter mötet är det soppa, gratis för alla mötesdeltagare. Anmälan kommer att tas upp via mail i oktober.

Vill du bli aktiv i kåren? Nu har du chansen, många poster ska väljas på oktobermötet. Styrelsen, klubbmästeriet och programråden är bara några av dem som ska väljas in.

Vill du veta mer om vad styrelsen håller på med? Läs i befattningsbeskrivningarna!

Dagordning och bilagor hittar du här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.