Oktobermöte – Stormöte

Vi i Alnarps Studentkår bjuder in till det första mötet på väldigt länge som kommer att hållas på plats! På kårmötet finns det möjlighet för dig att söka en post i kåren och att skicka in en motion. En motion kan till exempel innehålla ett förslag på ett nytt utskott, en ny post inom ett […]

Läs mer