Nyantagen till SLU Alnarp?

Om så är fallet vill Alnarps Studentkår först och främst säga GRATTIS och välkommen till Alnarp! SLU Alnarp är ett universitet med ca 900 elever som huvudsakligen studerar till landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hortonom och lantmästare. Skolan är, jämfört med många andra universitet, rätt liten sett till antalet studenter och område. Detta betyder att det inte kommer […]

Läs mer