SLUSS söker ny ordförande för läsåret 12/13

Ta chansen till ett år av fantastiska möjligheter! Som SLUSS-ordförande hamnar du mitt i händelsernas centrum och skaffar dig massor av värdefulla kontakter och erfarenheter för framtiden. Att vara heltidsarvoderad är en utmaning som är både utvecklande, lärorik och rolig. Tycker du om att förändra och att möta nya människor är det här uppdraget för dig.

SLUSS är ett samarbetsorgan för de åtta kårerna vid SLU och består av styrelse, presidium och doktorandnämnd. SLUSS ansvarar för universitetsövergripande representation vid SLU och flera externa och internationella samarbeten. Presidiet anordnar utbildningar, råd och möten för kårerna vid nio ordinarie tillfällen per år.

Som SLUSS-ordförande arbetar du heltid med studentfrågor, och har stor frihet att organisera ditt eget arbete. Ditt uppdrag består av ungefär lika delar studentrepresentation och studentinflytande och dessutom är du central aktör för att leda och utveckla samarbetet mellan SLU:s åtta kårer. Du kommer att arbeta med frågor rörande studenter på både grund-, avancerad- och forskarnivå, och bidra till SLU:s framtid.

Vi söker nu dig som vill göra skillnad. Du bör vara ansvarsfull, systematisk, diplomatisk och självgående. Det är viktigt att du har relevant erfarenhet av studentinflytande och studiebevakning på SLU, och är kapabel att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Du bör inte vara rädd för att tala inför grupp, eller för att vid behov ifrågasätta SLU:s ledning!

Som SLUSS-ordförande representerar du inte bara grundutbildningarna utan även de forskarstuderande. Du deltar bland annat vid de akademiska högtiderna på SLU och sitter som ledamot i SLU:s styrelse och otaliga arbetsgrupper och organ inom universitetet. Du kommer att få chansen att bli involverad i ledningsarbetet vid SLU och även få inblick i hur myndigheter styrs och verkar. Landshövdingen, kungen och landsbygdsministern är några av de människor du kommer att få träffa.

Uppdraget är på två år totalt, där det första är som heltidsarvoderad med placering i Uppsala (förtur kan troligen ges i Ultunas bostadskö) vilket innebär att du tar studieuppehåll med platsgaranti. Det andra året är ett deltidsuppdrag som rådgivare åt din efterträdare, vilket du utan problem sköter vid sidan om dina heltidsstudier. Dessutom har du under ditt andra år uppgiften som övermarskalk vid SLU under dess tre akademiska högtider.

Ersättningen följer CSN med ett mindre arvode för år två. För att kunna bli vald måste du vara medlem i en av SLUSS:s åtta medlemskårer och bedriva aktiva studier vid SLU (även du som kommer hinna börja arbeta under ditt år som rådgivare är välkommen att söka). Vill du veta mer, gå in på www.slu.se/sluss eller kontakta nuvarande SLUSS-ordförande Sofia Lloyd (sofia.lloyd@slu.se eller 0707-353 122) eller ASKs valberedningsansvariga vice_ask@stud.slu.se. Ansökan bestående av personligt brev och CV skickas till sluss@slu.se senast 11 maj. Tillträde sker omkring 1 augusti.