Med anledning av att för få nomineringar har inkommit gör vi nu ett sista utrop efter fler, så ta chansen ni som känner att ni haft en lärare som är värd att belönas med ASKs pedagogiska pris!

 

Nu har du som student chans att belöna din favoritlärare!

___________________________________________________ 

Har du haft en helt underbar föreläsare, känner du någon i personalen som inspirerar bara genom sitt varande, eller vill du tacka för nogsamt slit?

I så fall har du nu en chans i ASK:s pedagogiska pris, ett kunskapens äpple och en uppmuntran i den slitsamma vardagen. Efter idé och gåva av Mårten Carlsson, fd rektor på SLU och hedersmedlem i ASK, har vi den stora äran att få dela ut ett eget pedagogiskt vandringspris.

 Välj en favoritlärare eller en stöttepelare i ditt liv som ASKet, skriv en motivering på max 10 rader och skicka till kårens 7:e ledamot, Hanna Lönnqvist (maila här). Givetvis kan du och dina kompisar göra en gemensam nominering. Kanske blir det din favorit som belönas med ett glasäpple och ett fint diplom på examenscermonin.

 En kommitté bestående av vicedekanus för grundutbildningarna (Karl Lövrie), inspektor (Lars Mogren), kårens vice ordförande (Anna Enocksson), kårens SLUSS-representant (Elouise Le Veau) och 7:e ledamot (Hanna Lönnqvist) kommer att granska motiveringarna och utifrån dem avgöra vinnaren.

 _________________________________________________________ 

Nedan ser du kriterierna för priset, ha dem i åtanke, men låt dig inte styras helt av dem

 1. förmåga att stimulera studenternas intresse

2. förmåga att nivåanpassa stoffet så att undervisningen tar sin utgångspunkt i studenternas tankestrukturer

3. förmåga att skapa kontakt med studenterna och bidra till ett positivt inlärningsklimat

4. förmåga att utveckla studenternas kritiska tänkande och kreativitet

5. engagemang i och erfarenhet av undervisningsplanering och undervisningsadministration samt deltagande i nämnder, organ och arbetsgrupper som handlar om undervisning och utbildning

6. förmåga och intresse av att vitalisera undervisningen och även entusiasmera kolleger till pedagogiskt nytänkande

7. förmåga att genom undervisningen och examinationen styra studenterna till ett kunskapsinhämtande på integrerad och holistisk nivå

8. förmåga att planera och genomföra undervisningen så att studenterna upplever en verklig delaktighet och ett reellt medbestämmande i undervisningen

9. intresse för och satsningar på pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogiska och didaktiska projekt samt läromedelsframställning av såväl vetenskapligt som pedagogiskt god kvalitet

10. förmåga att forskningsanknyta och internationalisera undervisningen

 

 

Tidigare pristagare (en person kan tilldelas priset vart tredje år):

2011: Helena Karlén

2010: Leif Andersson

2009: Åsa Bensch

2008: Eva-Lou Gustafsson

2007: Fredrik Fernqvist

2006: Marie Olsson

2005: Tiina Sarap

2004: Rune Bengtsson

 

 

Senast nästa onsdag den 6:e juni vill vi ha era förslag!

__________________________________________________________________

Kommittén ser fram emot era förslag och motiveringar!