Lingrådet
Ordförande: Matilda Ljungman
Kassör: Karin Emanuelsson
PUUM-representant: Hanna Ivarsson

Larkrådet
Ordförande: Dennis Andreasson
Kassör: Ingrid Jillerö
PUL- representant: Erika Bergström

Tringrådet
Ordförande: Vakant
Kassör: Anna Wöhleche
PUT-representant: Linnea Uddin

Hortrådet
Ordförande: Rebecca Kullberg
Kassör: Philip Berg
PUT-representant: Vakant

Klubbmästeriet
Klubbmästarinna: Frida Axelsson
Barmästarinna: Miriam Seligsohn
Festmästarinna: Sofie Johnsson
Köksmästarinna: Johanna Lindberg
Transportgeneral: Kristina Nordén
Finansgeneral: Lisa Berglind
Propagandageneral: Emilia Molin
Musikgeneral: Fredrika Linde

Kårstyrelsen
Ordförande: Jan Sjöö
Vice Ordförande: Mikael Thorberg
Sekreterare: Vakant
Kassör: Vakant
5:e ledamot (SLUSS): Simon Hannus
6:e ledamot (Registeransvarig): Vakant
7:e ledamot (Studiesociala frågor): Vakant

Valberedningen genom
Matilda
Lunderot

Ordförande i Lingrådet