Hej och grattis till alla som fått ett positivt antagningsbesked!
För er gäller nu främst två saker. För det första ska ni tacka JA på antagning.se senast den 31 Juli för att behålla din plats, annars är det kört.
För det andra ska ni följa utvecklingen på hemsidan och på facebook, informationen ska flöda. Nu har det t ex kommit upp information om bostäder som är läsvärt för er som vill ha någonstans att bo. Mycket information kommer att fyllas på för att den ska vara så relevant och lästvärd som möjlig.
Njut av sommaren, glöm inte att kolla in hemsidan lite då och då och kontakta oss om det är någonting, vad som helst.

Vänligen Mikael Thorberg
Vice ordförande, Alnarps studentkår