Kära examinander!

För er som vill köpa examensring bör ni beställa denna innan söndagen den 22a september, dvs. nu på söndag. Detta för att den ska bli färdig i tid för examensceremonin. För att beställa ring kontaktar ni Alnarps studentkårs kassör på kass_ask@stud.slu.se. Vid uthämtning av examensringen ska giltigt examensbevis visas upp. Det är även kassören som ni kontaktar vid frågor kring examensringar.

Vänliga hälsningar

Alnarps studentkår