Ultuna Studentkår och LRF Ultuna anordnar en allmänpolitisk debatt inför Europaparlamentsvalet. Debatten sker i Ultuna och leds av moderator, men ASK och LMK kommer att live-streama detta! De som medverkar i debatten är:

Centerpartiet (Fredrick Federley), Miljöpartiet (Bodil Ceballos), Piratpartiet (Christian Engström), Folkpartiet (Benny Lindholm), Kristdemokraterna (Ebba Busch Thor), Sverigedemokraterna (Paula Bieler), Junilistan (Philip Lerulf), Moderaterna (Christofer Fjellner), Socialdemokraterna (Magnus Nilsson), Feministiskt initiativ (Soraya Post), Vänsterpartiet (Ilona Szatmari-Waldau).

9 april
18.45 – 20.15
Sal 107

Välkomna önskar ASK tillsammans med LMK!