Näringsliv_poster

Alnarps studentkår startar en näringslivsgrupp där du får möjligheten att vara med och utforma ett framtida samarbete mellan studenter och näringsliv. Tanken är att tillsammans ordna spännande lunchföreläsningar, studieresor och mycket mera. Att jobba gentemot näringslivet är dessutom mycket meriterande på ditt CV och ger många värdefulla kontakter.  

Tisdag 20e maj har vi vårt första uppstartsmöte dit alla är välkomna, oavsett om du endast är nyfiken och vill veta om detta är något för dig, eller om du har ett lager med idéer och tankar du vill förverkliga.

Tisdag, 20 maj, 12.00
Kårhuset