Sjukfrånvaron ökar i Alnarp och det är främst på grund av psykosociala faktorer. Regionala Arbetsmiljökommittén (RAK) erbjuder som en åtgärd i detta alla anställda och studenter en föreläsning om stresshantering.

Hur påverkas våra tankar, känslor och beteenden vid stress?

Föreläsningen handlar om hur det mänskliga samspelet mellan tanke, känsla och beteende påverkar och hur vi kan förhålla oss för att må så bra som möjligt.

I föreläsningen ges exempel på olika verktyg och tankesätt som kan ge möjlighet till insikt och nytt förhållningsätt för att hantera stressiga situationer.

När: 22 Maj
Plats: Crafoordsalen
Tid: kl 10.00-11.15

Föreläsare: Sol-Britt Bengtsson, socionom och KBT terapeut, steg 1. Previa

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Alnarps Studentkår genom
Kristin Larsson, Personalavdelningen