Läsårets första Storkårmöte är snart här och vi har massa nya poster att fylla!

Datum: tisdag 14 oktober 2014
Tid: 17.00 (Tisdagsfiket serverar gratis fika från 16.00)
Plats: Crafoord-salen

Förutom din möjlighet att söka flera olika spännande poster inom ASK, kommer vi även under mötet behandla utskottens verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Detta ger dig ett ypperligt tillfälle att få information om ASKs olika utskott och en inblick i vad kåren kan erbjuda dig. Alla är välkomna, men för att söka en post eller rösta måste du vara medlem i Alnarps Studentkår (glöm inte ta med dig kårlegitimationen till mötet). Tisdagsfiket har dagen till ära flyttat till navet (utanför Crafoord-salen) och BJUDER på fika!

Efter mötet kommer det som vanligt serveras kårsoppa i Kårhuset, denna gång av Ling-rådet. Här kommer det också att ske ett kårdop av TradU, där engagerade i kåren ska få sina välförtjänta kårnamn.

Nedanför följer de poster som är aktuella inför valet. Anmälan till dessa sker senast onsdag 8 oktober till sammankallande för valberedningen: rape0002@stud.slu.se. Om inga anmälningar till en specifik post har kommit in till valberedningen finns en sista chans att söka till posten direkt på oktoberkårmötet.

Mandatperioden för samtliga poster (om inget annat anges) är ett år. Mandatperioden för ordinarie val inleds 1 januari 2015, medan fyllnadsval tillsätts direkt.

Ordinarie val


Styrelsen:

·        Ordförande
ASKs Ordförande är spindeln i nätet som också representerar kåren utåt. Uppdraget är väldigt varierande och innefattar allt från att svara på mejl till att hålla tal på examensbalen.

·        Vice ordförande
Som Vice ordförande har man ett huvudansvar för studiebevakningen och representerar studenterna i olika sammanhang. Ibland kan man också få hoppa in för ordförande när hen har förhinder och ibland fixar man inför examenshögtiden som också ligger på vices bord.

·        Sekreterare
ASKs Sekreterare har som huvuduppgift att föra protokoll, men du roddar också i Storkårmöten, ansvarar för arkivet, skriver ASK-löv och gör affischer. Du är lite av en allt-i-allo och har en väldigt bra överblick över hela kårens arbete.

·        Kassör
Kassörens uppgift är att förvalta kårens ekonomi och räkenskaper, allt från att betala räkningar till att lägga upp en budget.  Året som ekonomi-ansvarig kommer garanterat att ge dig mycket nya kunskaper som du kommer ha stor nytta av i framtiden.

·        SLUSS-representant (5:e ledamot)
SLUSS står för SLU:s Samlade Studentkårer och SLUSS-representanten fungerar som kopplingen mellan ASK och resten av SLU.  Posten innebär en helhetssyn på kårerna och universitetet och möjligheten att träffa många olika sorters människor.

·        Registeransvarig (6:e ledamot)
ASKs Registeransvarige är problemlösaren och räddare i nöden då trasiga mecenatkort eller viljan att bli kårmedlem håller dig vaken om natten! Vill du vara denna räddande ängel men även göra mycket annat i kårverksamheten? Om ja, sök då posten som registeransvarig och 6e ledamot i ASKs styrelse!

·        Studiesocialt ansvarig (7:e ledamot)
ASKs Studiesocialt Ansvarige är studerande skyddsombud och hanterar alla studiesociala frågor. Utöver detta håller du även kontakt med ASKs olika utskott och får sitta med och utse Pedagogiska prisets vinnare.

·         Informationsansvarig (8:e ledamot)
ASKs informationsansvariga sköter kommunikationen mellan kår, studenter, SLU och diverse företag. Främst handlar det om att uppdatera våra informationskanaler med relevant information, göra affischer och skriva kortade texter. 

Klubbmästeriet:

·        Klubbmästare/-inna
Klubbmästaren/innan ansvarar för Klubbmästeriet, vilket innefattar bland annat att hålla reda på övriga i klubbmästeriet och att leda möten. Klubbmästaren/innan måste ha fyllt 20 år.

·        Barmästare/-inna
Barmästaren/-innan ansvarar för baren och drycken. Där ingår att komponera ihop årets drink-meny och beställa alkohol. Barmästaren/-innan måste ha fyllt 20 år.

·        Festmästare/-inna
Festmästaren/-innan håller i storfesterna; tema, utsmyckning m.m

·        Köksmästare/-inna
Köksmästaren/-innan ansvarar för maten i Klubbmästeriet och sköter bland annat menyerna.

·        Lager-/transportgeneral
Lager-/transportgeneralen har hand om förrådet och transporter. Denne åker ofta och handlar med Barmästaren/-innan eller Festmästaren/-innan och det är fördelaktigt med egen bil.

·        Finansmästare/-inna
Finansmästaren/-innan ansvarar för ekonomin i Klubbmästeriet.

·        Propagandageneral
Propagandageneralen sköter kommunikationen utåt, främst genom att reklamera för kommande fester genom facebook och affischer.

·        Musikgeneral
Musikgeneralen ansvarar för att spela musik på pabbar och storfester.


Programråd:

·         Ordförande i programråd

                                I.     LING Ordförande i Landskapsingenjörsrådet

                             II.     LARK Ordförande i Landskapsarkitektsrådet

                         III.     TRING Ordförande i Trädgårdsingenjörsrådet

                          IV.     HORT Ordförande i Hortonområdet

                              V.     Doktorand Ordförande i Doktorandrådet

 

·         Programutskottsrepresentanter

                          VI.     LING Programutskottsrepresentant i Landskapsingenjörsrådet

                       VII.     LARK Programutskottsrepresentant i Landskapsarkitektsrådet

                   VIII.     TRING Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet

                          IX.     HORT Programutskottsrepresentant i Hortonområdet

                             X.     Doktorand Programutskottsrepresentant i Doktorandrådet

·         Kassörer i programråd

                          XI.     LING Kassör i Landskapsingenjörsrådet

                      XII.     LARK Kassör i Landskapsarkitektsrådet

                   XIII.     TRING Kassör i Trädgårdsingenjörsrådet

                    XIV.     HORT Kassör i Hortonområdet

                       XV.     Doktorand Kassör i Doktorandrådet

Övriga val:

·        Kårmarskalk
Kårmarskalken har koll på storfesterna, allt från bordsplacering till fest-schema. Denne har också äran att vara toastmaster under sittningarna.

·         Småttinggeneral
Småttinggeneralen är ansvarig för småttingveckan och ska tillsammans med en engagerad småttingkommitté se till att de nya ettorna 2015 ska känna sig så välkomna som möjligt.

·        Revisorer, två stycken (mandatperiod två år)
Revisorerna tar del av kårens protokoll och räkenskaper för att hålla uppsikt över kårens ekonomi och kontrollera att upptagna ekonomiska beslut har blivit verkställda.

·        Representant till lärarförslagsnämnden

Fylladsval

·         Ordförande för Alnarpskören
Alnarpskören sjunger tillsammans och brukar även några gånger per år köra för mindre och större event.

·         Ordförande för Fotoklubben
Fotoklubben är just nu ett vilande utskott där foto-intresserade ger varandra tips om fotografering och delar bilder med varandra.

·         Ordförande för Krokiutskottet
Krokiutskottet är just nu ett vilande utskott. Detta utskott samlas för att rita tillsammans med både frukt och levande människor som modeller.

·         Ordförande för Miljöutskottet
Miljöutskottet är ett just nu vilande utskott. Den röda tråden i detta utskott är frågor som rör samhällets hållbarhet, välmående och andra miljöfrågor.

·         P6-samordnare
Projekt 6 är just nu ett vilande utskott där kärlek och sexliv diskuteras och det brukar även anordnas sex-party kvällar.

·         Representant för Idrottsföreningen
Representanterna för Idrottsföreningen anordnar tillsammans med två representanter från LMK fotboll, innerbandy eller annan idrott en till två kvällar i veckan. Dit är alla välkomna.

·         Sånganförare
Med Bella i ena handen och sångboken i den andra ser ASKs sånganförare till att det blir fart på skönsången under festerna. Hon ser även till att sånghäften finns till hands.