Oktoberkårmötet 14/10-2014

Om du sökt posten men inte blev nominerad kan du motkandidera fram till fredag 10/10-14 kl 18.00
Nominerade – Ordinarie val
 

Styrelsen

Ordförande Sandra Ehrsköld
Vice ordförande Fredrik Gustafsson
Sekreterare Maria Hellström
Kassör
SLUSS-representant Sara Sandberg
Registeransvarig
Studiesocialt ansvarig Elin Borlid
Informationsansvarig Ellen Wenner Tångring
 

Klubbmästeriet

Klubbmästare/-inna
Finansmästare/-inna
Barmästare/-inna
Festmästare/-inna
Köksmästare/-inna
Propagandageneral
Lager/-transportgeneral
Musikgeneral
Kårmarskalk
Småttinggeneral Josefine Ögren
 

Programråd

Ordförande LARK Johanna Nyrén
Programutskottsrepresentant LARK Jonas Lööv
Kassör LARK David Flygar
Ordförande Ling
Programutskottsrepresentant LING
Kassör Ling
Ordförande Hort Astrid Laursen
Programutskottsrepresentant HORT Simon Hannus
Kassör HORT Anna von Heideken
Ordförande TRING
Programutskottsrepresentant TRING
Kassör TRING
Ordförande doktorand
Kassör doktorand
Revisorer Jan Larsson och Bengt Håkansson
Nominerade – fyllnadsval
Representant idrottsföreningen
P6-samordnare
Ordförande fotoklubben
Ordförande MASK
Ordförande Alnarpskören Malin Ydenius
Sånganförare
Ordförande Krokiutskottet Elis Kummel Welter