Kassör och revisor till SLUSS – sista ansökningsdag

SLU:s samlade studentkårer söker en kassör (arvoderad på 5 %) samt en studentrevisor och en suppleant till denna.

Som kassör är du arvoderad på fem procent. Ditt uppdrag är att betala fakturor, fakturera och sköta den löpande bokföringen. Du ansvarar även för att upprätta årsbokslut och för att tillsammans med SLUSS presidium lägga ett budgetförslag för nästkommande år. Inom SLUSS fungerar du som en rådgivare till styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor, både internt på SLUSS-mötet och när SLU:s budget för studentinflytandemedel sätts. Du som söker ska ha läst minst 30 hp företagsekonomi eller kunna uppvisa motsvarande kompetens. Du är givetvis medlem i en SLUSS-kår.

SLUSS söker även en studentrevisor och en suppleant till denne. Som studentrevisor är du tillsammans med den externa revisorn ansvarig för att granska SLUSS presidiums verksamhet och ekonomiska förvaltning samt avlägga en revisionsberättelse.

För frågor, kontakta sammankallande för valberedningen matilda.nyman@slu.se

Tid: 2014-10-31 00:00
Lokal: Alla SLU-orter
Arrangör: SLUSS
Kontakt och mer information:

Sista ansökningsdag är den 31 oktober – skicka CV och personligt brev till slussval@slu.se

SLUSS vice ordförande – sista ansökningsdag

SÖK VICE ORDFÖRANDE SLUSS FÖR 2015!

Som vice ordförande representerar du SLU:s samtliga studenter på övergripande nivå och internationellt. Du arbetar heltid med utbildningsbevakning och är huvudansvarig för studiesociala och internationella frågor. I SLUSS presidium arbetar du i team med ordförande och direkt med SLU:s åtta kårer. Tillsammans med ordförande förbereder du SLUSS styrelsemöten och skriver protokoll när kårerna träffas. Placeringen är i Ultuna och uppdraget är heltidsarvoderat, vilket innebär att du tar studieuppehåll. Läser du inte på Ultuna campus kan du få hjälp att hitta boende i Uppsala.

Vid frågor, kontakta sammankallande för valberedningen matilda.nyman@slu.se

Tid: 2014-10-31 00:00
Lokal: Alla SLU-orter
Kontakt och mer information:

Skicka in ditt CV och personligt brev senast den 31 oktober till slussval@slu.se