Årets Decemberkårmöte äger rum torsdag 4 december, 17.00 i Crafoord-salen. ASK har en massa spännande poster för dig att söka! Inte nog med att ett engagemang i kåren kommer ge dig värdefull erfarenhet, så är du även garanterad otaliga glada stunder och ett alldeles eget kårnamn när du fullgjort ditt kår-uppdrag.

Nedan följer en lista över valbara poster. Har du några frågor om en specifik post eller vill anmäla ditt intresse, tveka inte för att höra av dig till Sammankallande för Valberedningen, Rebecka Persson, rape0002@stud.slu.se, senast måndag 1 december.

Mandatperioden för Ordinarie val är torsdag 1 januari 2015-31 december 2015.
Fyllnadsval tillsätts direkt efter Decemberkårmötet och löper till ordinarie mandatperiods slut.

Ordinarie val

          Bostadgeneral

          Fanbärare

          Ordförande för Alnarpskören

          Ordförande för Alnarpsspexet

          Ordförande för Boboz orkester

          Ordförande för International Commitée

          Ordförande för Krokiutskottet

          Ordförande för Odlingsutskottet

Fyllnadsval

          Kassör i Styrelsen

          Barmästare-/inna i Klubbmästeriet

          Festmästare-/inna i Klubbmästeriet

          Ordförande i Tring-rådet

          Ordförande i doktorand-rådet

          Programrepresentant i Ling-rådet

          Programrepresentant i Tring-rådet, design

          Programrepresentant i Tring-rådet, odling

          Programrepresentant i Doktorand-rådet

          Kassör i Ling-rådet

          Kassör i Tring-rådet

          Kassör i Doktorand-rådet

          Kårmarskalk

          Ordförande i Fotoklubben

          Ordförande i Miljöutskottet

          Ordförande i P6

          Representant för Idrottsföreningen

          Kårfotograf

      This years Decemberkårmöte is held Thursday, December 4, 17:00 in Crafoord-salen. ASK has a lot of exciting posts for you! Not only will an involvment in the Union give you valuable experience, you will also get your very own Union-name when you have completed your assignment.

Above is a list of selectable post, if you have any questions about them or want to notify your interest, don´t hesitate to write to Sammankallande för Valberedningen Rebecka Persson, rape0002@stud.slu.se.