Kungliga skogs- och lantbruksakademin delar ut Gunnar Torstenssons Enaforsholmsstipendium. Varje år delas 8 stipendier vid SLU ut, och mottages av en från varje studentkår. Stipendiaterna bjuds till akademiens Enaforsholmskurs på sommaren. Kursen är förlagd i Enaforsholm i Jämtland, sista veckan i Juli 2015.

Kursen behandlar fjällens växter, djur och natur samt rennäring, naturvård och skogsbruk. Läs mer om tidigare kurstillfällen här: http://www.ksla.se/aktivitet/enaforsholmskursen-2013/

Skicka en motivering till Sophie Wiström, SLUSS-representant i ASK, sluss_ask@stud.slu.se
Motiveringen ska vara inne senast på torsdag 18 december kl. 23:59.