majkårmöte_headerfb2015

Nu är det äntligen dags för Majkårmöte 2015!

Datum: torsdag 7 maj 2015
Tid: 17.00 (Fika serveras från 16.00)
Plats: Myllan, Agricum

Förutom att ge dig möjlighet att söka flera spännande poster inom ASK, så kommer vi även revidera våra stadgar. Det bjuds på fika, kaffe och te! Med andra ord ett ypperligt tillfälle att få insyn i vår kår samtidigt som du kan dela med dig av dina åsikter och idéer. Alla är välkomna, men för att söka en post eller rösta måste du vara medlem i Alnarp:s Studentkår (glöm inte att ta med dig kårlegitimationen till mötet).

Efter mötet serveras kårsoppa i Kårhuset, denna gång av Landskapsarkitekt-rådet. Här kommer det också att ske ett kårdop av TradU, där engagerade i kåren ska få sina välförtjänta kårnamn.

Nedanför följer de poster som är aktuella inför valet. Anmälan till dessa skickas till ASK:s sekreterare: sek_ask@stud.slu.se. Mandatperioden för samtliga poster (om inget annat anges) är ett år. Mandatperioden för ordinarie val inleds 1 juli 2015, medan fyllnadsval tillsätts direkt.

Ordinarie val:
Val av Kårfotograf
Val av ordförande för Fotoklubben
Val av ordförande för Tisdagsfiket
Val av kassör i Tisdagsfiket
Val av P6-samordnare
Val av representanter för Idrottsföreningen (2st)
Val av Sammankallande för valberedningen (mandatperiod 6 mån)
Val av Sånganförare

Fyllnadsval:
Val av Bostadsgeneral (t.o.m. 31 december 2015)
Val av 8:ledamot, Informationsansvarig (t.o.m. 31 december 2015)
Val av ceremonimästare (t.o.m. 31 december 2015)
Val av ordförande för MASK (t.o.m. 30 juni 2016)
Val av ordförande för Filmutskottet (t.o.m. 30 juni 2016)
Val av ordförande för Friluftsutskottet (t.o.m. 30 juni 2016)

Välkommen!
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/775939279169957/


It’s time for union meeting!

There will be elections, discussions and we will rewrite our bylaws (the meeting will be held in Swedish). It’s a perfect opportunity to gain insight in the union or make your voice heard. Everyone is welcome! In order to be eligible for a specific post you have to be a member in Alnarp’s Student Union (and don’t forget to bring your membership card to the meeting).

As usual there will be free coffee and fika!

After the meeting there will be “union-soup” served by the Landscape architecture council in the Union house (Kårhuset).

The term of office for all posts are one year (unless otherwise stated). The term of office for general elections begins July 1, 2015, whereas the term of office for by-elections begins immediately.
If you would like further information or would like to apply for a post, you can send an email to: sek_ask@stud.slu.se.

After the meeting there will be ”union-soup” served by the Horticultural council in the Union house (Kårhuset).

General elections:
Convenor of the nominating committee
Chairman/-woman in the Fika committee
Treasurer in the Fika committee
Chairman/-woman in P6
Representative in the sports association
Chairman/-woman in the Photo club
Union photographer
Song leader

By-elections:
In charge of communications (8th member of the Student Union Board) (until 31st of December 2015)
In charge of accommodation (until 31st of December 2015)
Toastmaster (until 31st of December 2015)
Chairman/-woman in the Out-doors committee (until 30th of June 2016)
Chairman/-woman in the Film club (until 30th of June 2016)
Chairman/-woman in the Environmental committee (until 30th of June 2016)

Welcome!
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/775939279169957/