OKTOBERKÅRMÖTE2015_FB
Läsårets första Storkårmöte är snart här och vi har massa nya poster att fylla! (for English please scroll down)Datum: måndag 12 oktober 2015
Tid: 17.00 (Gratis fika från 16.30)
Plats: Myllan, AgricumFörutom att ge dig möjlighet att söka flera olika spännande poster inom ASK, så kommer vi även revidera våra stadgar och äta smarrig fika. Med andra ord ett ypperligt tillfälle att få insyn i vår kår samtidigt som du kan dela med dig av dina åsikter och idéer. Alla är välkomna, men för att söka en post eller rösta måste du vara medlem i Alnarp:s Studentkår (glöm inte att ta med dig kårlegitimationen till mötet).

Självklart bjuder vi på kaffe och fika!

Efter mötet kommer det som vanligt serveras kårsoppa i Kårhuset, denna gång av Ling-rådet. Här kommer det också att ske ett kårdop av TradU, där engagerade i kåren ska få sina välförtjänta kårnamn.

Nedanför följer de poster som är aktuella inför valet.

Anmälan till dessa sker senast tisdag 6 oktober till Astrid Laursen: adln0001@stud.slu.se. Om inga anmälningar till en specifik post har kommit in till valberedningen finns en sista chans att söka till posten direkt på oktoberkårmötet.

Mandatperioden för samtliga poster (om inget annat anges) är ett år. Mandatperioden för ordinarie val inleds 1 januari 2016, medan fyllnadsval tillsätts direkt.

Ordinarie val

Styrelsen:
·Ordförande
ASKs Ordförande är spindeln i nätet som också representerar kåren utåt. Uppdraget är väldigt varierande och innefattar allt från att svara på mejl till att hålla tal på examensbalen.

·Vice ordförande
Som Vice ordförande har man ett huvudansvar för studiebevakningen och representerar studenterna i olika sammanhang. Ibland kan man också få hoppa in för ordförande när hen har förhinder och ibland fixar man inför examenshögtiden som också ligger på vices bord.

·Kassör
Kassörens uppgift är att förvalta kårens ekonomi och räkenskaper, allt från att betala räkningar till att lägga upp en budget. Året som ekonomi-ansvarig kommer garanterat att ge dig mycket nya kunskaper som du kommer ha stor nytta av i framtiden.

·Sekreterare
ASK:s Sekreterare har som huvuduppgift att föra protokoll, men du roddar också i Storkårmöten, ansvarar för arkivet. Du är lite av en allt-i-allo och har en väldigt bra överblick över hela kårens arbete.

·SLUSS-representant (5:e ledamot)
SLUSS står för SLU:s Samlade Studentkårer och SLUSS-representanten fungerar som kopplingen mellan ASK och resten av SLU. Posten innebär en helhetssyn på kårerna och universitetet och möjligheten att träffa många olika sorters människor.

·Registeransvarig (6:e ledamot)
ASKs Registeransvarige är problemlösaren och räddare i nöden då trasiga mecenatkort eller viljan att bli kårmedlem håller dig vaken om natten! Vill du vara denna räddande ängel men även göra mycket annat i kårverksamheten? Om ja, sök då posten som registeransvarig och 6e ledamot i ASKs styrelse!

·Studiesocialt ansvarig (7:e ledamot)
ASKs Studiesocialt Ansvarige är studerande skyddsombud och hanterar alla studiesociala frågor. Utöver detta håller du även kontakt med ASKs olika utskott och får sitta med och utse Pedagogiska prisets vinnare.

·Informationsansvarig (8:e ledamot)
ASKs informationsansvariga sköter kommunikationen mellan kår, studenter, SLU och diverse företag. Främst handlar det om att uppdatera våra informationskanaler med relevant information, göra affischer, skriva ASK-lövet samt kortare texter.

Klubbmästeriet:
·Klubbmästare/-inna
Klubbmästaren/innan ansvarar för Klubbmästeriet, vilket innefattar bland annat att hålla reda på övriga i klubbmästeriet och att leda möten.

·Barmästare/-inna
Barmästaren/-innan ansvarar för baren och drycken. Där ingår att komponera ihop årets drink-meny och beställa alkohol. Barmästaren/-innan måste ha fyllt 20 år.

·Festmästare/-inna
Festmästaren/-innan håller i storfesterna; tema, utsmyckning m.m

·Köksmästare/-inna
Köksmästaren/-innan ansvarar för maten i Klubbmästeriet och sköter bland annat menyerna.

·Lager-/transportgeneral
Lager-/transportgeneralen har hand om förrådet och transporter. Denne åker ofta och handlar med Barmästaren/-innan eller Festmästaren/-innan och det är fördelaktigt med egen bil.

·Finansmästare/-inna
Finansmästaren/-innan ansvarar för ekonomin i Klubbmästeriet.

·Propagandageneral
Propagandageneralen sköter kommunikationen utåt, främst genom att reklamera för kommande fester genom facebook och affischer.

·Musikgeneral
Musikgeneralen ansvarar för att spela musik på pabbar och storfester.

Programråd:
·Ordförande i programråd
•LING Ordförande i Landskapsingenjörsrådet
•LARK Ordförande i Landskapsarkitektsrådet
•TRING Ordförande i Trädgårdsingenjörsrådet
•HORT Ordförande i Hortonområdet
•Doktorand Ordförande i Doktorandrådet

·Programutskottsrepresentanter
•LING Programutskottsrepresentant i Landskapsingenjörsrådet
• LARK Programutskottsrepresentant i Landskapsarkitektsrådet
•TRING Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet
•HORT Programutskottsrepresentant i Hortonområdet
•Doktorand Programutskottsrepresentant i Doktorandrådet

·Kassörer i programråd
•LING Kassör i Landskapsingenjörsrådet
•LARK Kassör i Landskapsarkitektsrådet
•TRING Kassör i Trädgårdsingenjörsrådet
•HORT Kassör i Hortonområdet
•Doktorand Kassör i Doktorandrådet

Övriga val:

· Kårmarskalk
Kårmarskalken har koll på storfesterna, allt från bordsplacering till fest-schema. Denne har också äran att vara toastmaster under sittningarna.

· Småttinggeneral
Småttinggeneralen är ansvarig för småttingveckan och ska tillsammans med en engagerad småttingkommitté se till att de nya ettorna 2015 ska känna sig så välkomna som möjligt.

· Verksamhetsrevisor (mandatperiod på två år)

· Representant till lärarförslagsnämnden

Fylladsval:
· SLUSS-representant (5:e ledamot) (t.o.m. 31 december 2015)
SLUSS står för SLU:s Samlade Studentkårer och SLUSS-representanten fungerar som kopplingen mellan ASK och resten av SLU. Posten innebär en helhetssyn på kårerna och universitetet och möjligheten att träffa många olika sorters människor.

· Studiesocialt ansvarig (7:e ledamot) (t.o.m. 31 december 2015)
ASKs Studiesocialt Ansvarige är studerande skyddsombud och hanterar alla studiesociala frågor. Utöver detta håller du även kontakt med ASKs olika utskott och får sitta med och utse Pedagogiska prisets vinnare.

· Bostadsgeneral (t.o.m. 31 december 2015)
Bostadsgeneralen har kontakt med privata uthyrare för att kunna hjälpa elever som har svårt för att hitta något boende till sin studietid på Alnarp. Som bostadsgeneral kan man också svara på frågor om sådant som rör bostadsköerna på skolan eller funderingar kring boende i allmänhet. Bostadsgeneralen finns där för dig för att du ska hitta ett bra hem att bo i för att kunna lyckas bra med studierna.

· Ceremonimästare (t.o.m. 31 december 2015)
Ceremonimästaren ordnar inför examensceremonin och höstbalen med allt som hör dit och samarbetar med vice ordförande för att tillställningar som dessa håller den nivå de bör.

· Ordförande för Alnarpsspexet (t.o.m. 31 december 2015)
I Alnarpsspexet samlas alla som vill bidra till stora och små föreställningar. Alnarpsspexet vill vara ett utskott där alla studenter på Alnarp ska kunna vara med och arbeta som en del av något större!

· Sammankallande för Valberedningen (t.o.m 31 december 2015)
Valberedningens sammankallande har i uppgift att föreslå övriga personer i valberedningen till styrelsen som fastslår hela valberedningen. Valberedningen har till uppgift att upprätta nomineringslista, informera om valet och dess regler.

· Ordförande för Fotoklubben (t.o.m. 30 juni 2016)
Fotoklubben är just nu ett vilande utskott där foto-intresserade ger varandra tips om fotografering och delar bilder med varandra.

· Ordförande för Friluftsutskottet (t.o.m. 30 juni 2016)
Frisluftsutskottet strävar efter att anordna sociala och rekreativa aktiviteter med upplevelser för både kropp och sinne.

· Ordförande för Tisdagsfiket (t.o.m. 30 juni 2016)
Tisdagsfiket är till för dig som gillar bakverk! Varannan tisdag är det fika till självkostnadspris i kårhuset, där varje tillfälle har sitt eget tema.

· Ordförande för Filmklubben (t.o.m. 30 juni 2016)
Filmklubben är utskottet för dig som älskar film. Det spelar ingen roll om du fantast av popcornrullar, smal europeisk arthouse eller kusliga thrillers, här har du hittat hem.

· Ordförande för Miljöutskottet (t.o.m. 30 juni 2016)
Miljöutskottet är ett just nu vilande utskott. Den röda tråden i detta utskott är frågor som rör samhällets hållbarhet, välmående och andra miljöfrågor.

· P6-samordnare (t.o.m. 30 juni 2016)
Projekt 6 är just nu ett vilande utskott där kärlek och sexliv diskuteras och det brukar även anordnas sex-party kvällar.

· Representant för Idrottsföreningen (1) (t.o.m. 30 juni 2016)
Representanterna för Idrottsföreningen anordnar tillsammans med två representanter från LMK fotboll, innerbandy eller annan idrott en till två kvällar i veckan. Dit är alla välkomna.


Hello all!
It’s time for Union meeting!Date: 12th of October
Time: 17.00 (there will be Fika from 16.30)
Place: Myllan, Agricum

There will be elections, discussions and we will rewrite our bylaws (the meeting will be held in Swedish). It’s a perfect opportunity to gain insight in the union or make your voice heard. Everyone is welcome! In order to be eligible for a specific post you have to be a member in Alnarp’s Student Union (and don’t forget to bring your membership card to the meeting).

As per usual there will be free coffee and fika!

After the meeting there will be ”union-soup” served by the Landscape-engineer council in the Union house (Kårhuset).

The term of office for all posts are one year (unless otherwise stated).

The term of office for general elections begins 1st of January 2016, whereas the term of office for by-elections begins immediately. If you would like further information or would like to apply for a post, you can send an email to: adln0001@stud.slu.se

General elections:
•Chairman/-woman in the Student Union Board (ASK)
•Vice-chairman/-woman in the Student Union Board (ASK)
•Treasurer in the Student Union Board (ASK)
•Secretary in the Student Union Board (ASK)
•SLUSS-representative in the Student Union Board (ASK)
•In charge of registration in the Student Union Board (ASK)
•In charge of communications in the Student Union Board (ASK)
•Responsible for study social questions in the Student Union Board (ASK)
•Club-master
•Bar-master
•Party-master
•Kitchen-master
•Transports-general
•Finance-master
•Propaganda-general
•Music-general
•Chairman/-woman in the Landscape engineers council
•Chairman/-woman in the Landscape architects council
•Chairman/-woman in the Horticulturists council
•Chairman/-woman in the Garden engineers council
•Chairman/-woman in the Doctorates council
•Student representative in the Landscape engineers council, Landscape architects council, Horticulturists council, Garden engineers council, Doctorates council
•Treasurer in the Landscape engineers council, Landscape architects council, Horticulturists council, Garden engineers council, Doctorates council
•Union marshal
•Minion- responsible

By-elections:
•SLUSS-representative in the Student Union Board (ASK) (until 31st of December 2015)
•Responsible for study social questions in the Student Union Board (ASK) (until 31st of December 2015)
•In charge of accommodation (until 31st of December 2015)
•Toastmaster (until 31st of December 2015)
•Chairman/-woman in the Horseplay committee (until 31st of December 2015)
•Conveyor of the nominating committee (6 month period)
•Chairman/-woman in the Out-doors committee (until 30th of June 2016)
•Chairman/-woman in the Film club (until 30th of June 2016)
•Chairman/-woman in the Environmental committee (until 30th of June 2016)
•Chairman/-woman in the Fika committee (until 30th of June 2016)
•Chairman/-woman in P6 (until 30th of June 2016)
•Representative in the sports association (until 30th of June 2016)
•Chairman/-woman in the Photo club (until 30th of June 2016)

Welcome!