Är du intresserad av att söka Cornellstipendiet? På tisdag är det informationsmöte angående stipendiet i Myllan mellan 12:15-13:00. För att söka Cornellstipendiet är det obligatoriskt att närvara vid mötet.

 

http://www.alnarpsstudentkar.se/utbildningen/cornellstipendiet/