Ni har alla hört att bibliotektet ska göras om. Nu är det dags!

ASK och LMK bjuder tillsammans med SLU in till en presentation av biblioteksombyggnaden. Presentationen hålls av Patrik Haglund, inredningsarkitekt på Tengbom. Det är också Patrik som tillsammans med sina kollegor har tagit fram detta förslag.
Representanter från kårerna har varit med och sagt sitt, nu har du också chansen att få tycka till!
Patriks presentation är inspirerande och motiverande. Förslaget för ombyggnaden är spännande och vi rekommenderar verkligen alla att komma och lyssna!

Skriv in onsdagen den 1 novemeber, kl.13.00 i kalendern.

SLU kommer att bjuda på lite fika, men för att du ska få fika måste du klicka i ”kommer” i eventet.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1763069263703779/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22361%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

//

 

Now is the time for the rebuilding of the library!
ASK and LMK offer together with SLU a presentation of the library building. The presentation is held by Patrik Haglund, interior designer at Tengbom. It is also Patrik who, together with his colleagues, has produced this proposal.
Representatives from the studentunion have said theirs and now you have the chance to influence the rebuilding.
Patrik’s presentation is inspiring and motivational. The proposal for remodeling is exciting and we really recommend everyone to come and listen!

Enter Wednesday, November 1st, at 13.00 in the calendar.

SLU will offer some coffee, but to get a cup of coffee you must click on ”come” in the event.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1763069263703779/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22361%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

The presentation will be held in Swedish.