English below!
——————————–
Den 13 mars bjuder kåren in till årets första storkårmöte! Mötet börjar 16.30, fika serveras från 16.00 och vi kommer vara i Myllan i Agricum. Efteråt serveras den traditionsenliga soppan som denna gång lagas av Hortonområdet.
Vill du ha en post i ett utskott eller i styrelsen? Då måste du bli invald på ett storkårmöte! Storkårmötet är kårens högsta beslutande organ, och alla medlemmar har rösträtt. Ta med kårleg, kom och gör din röst hörd eller bara lyssna, just DIN närvaro är viktig!
Följande poster går fortfarande att söka, skicka ansökan till Viktor Westerlind viwd0001@stud.slu.se eller sök posten direkt på mötet!

Fyllnadsval (tillträder omedelbart efter mötet)

ASKs styrelse

 1. Studiesocialt ansvarig

ASKs festkommitté AFK

 1. Barmästare/-inna

Befattningar

 1. Ceremonimästare/-inna
 2. Sånganförare
 3. Bostadsgeneral
 4. Studentrepresentant i Lärarförslagsnämnden

Utskott

 1. Filmklubben, ordförande
 2. Fotoklubben, ordförande
 3. Alnarpsspexet, ordförande
 4. Alnarpskören, ordförande
 5. P6 samordnare
 6. Odlingsutskottet, odlingsansvarig

Ordinarie val (mandatperiod 1 juli 2018 – 30 juni 2019)

 1. Fanbärare
 2. Dendrologiska utskottet, ordförande
 3. Friluftsutskottet, ordförande
 4. Miljöutskottet, ordförande
 5. Traditionsutskottet, ordförande

——————————–
On the 13th of March, the student union welcomes all members to this years first union meeting! The meeting starts at 16.30, coffee and snacks will be served from 16.00. The meeting will be held in Myllan in Agricum, and afterwards we’ll have some soup, according to tradition.

All members have the right to vote at the union meeting. Remember to bring your membership card.

Send your nominations to Viktor Westerlind viwd0001@stud.slu.se .

Posts to be assumed immediately after the meeting

ASK union board

 1. Responsible for study social questions

ASK party committee, AFK

 1. Bar master

Positions

 1. Ceremony master
 2. Accomodation general

Committees

 1. Movieclub, chair
 2. Photoclub, chair
 3. Alnarp show, chair
 4. Alnarp choir, chair
 5. P6 coordinator
 6. Alnarp community, responsible of cultivation

Posts with mandate 1 july 2018 – 30 june 2019)

 1. Standard-bearer
 2. Dendrological committee, chair
 3. Outdoor committee, chair
 4. Environment committee, chair
 5. Traditions committee, chair