(English below)

Hej Alnarps studenter!

Detta är en inbjudan till decemberkårmötet som kommer äga rum den 11:e december kl: 16.30 i Myllan, fika serveras från kl: 16.00. Efter mötet serveras den traditionsenliga soppan i kårhuset.

Genom att delta i oktoberkårmötet får du en chans att göra din röst hörd och få insyn i kårens verksamhet. Undrar ni vad vi arbetar med under året eller har några andra funderingar så är ni välkomna till mötet.

På​ decemberkårmötet kommer vi bland annat gå igenom budgeten för 2019, motioner, verksamhetsplaner och befattningsbeskrivningar samt gå igenom nomineringar till fyllnadsvalen.

Det sista datumet för att skicka in motioner är den 5:e december, dessa skickas till sek_ask@stud.slu.se. Den 7:e december är sista dagen att nominera sig till poster, nomineringar skickas till val_ask@stud.slu.se.

OBS! För att få rösta måste du vara medlem i kåren. Glöm inte att ta med kårleg.

Sammanfattning:
VAD: Decemberkårmöte

DATUM: 11/12

TID: kl: 16.30, fika från kl: 16.00

VAR: Myllan, Agricum

Deadline: Motioner 28/11, skickas till sek_ask@stud.slu.se.

Deadline: Nominering till poster 7/12, skickas till val_ask@stud.slu.se.

Följande poster går att söka:

Styrelsen: Ordförande

Styrelsen: Vice ordförande

Styrelsen: Kassör

Styrelsen: Registeransvarig

LING-rådet: Ordförande

LING-rådet: Kassör

LING-rådet: Programrepresentant

LARK-rådet: Ordförande

LARK-rådet: Kassör

LARK-rådet: Program-representant

LARK-rådet: Kommunikatör

LARK-rådet: Representant för Landskapsarkitekturdagen

TRING-rådet: Ordförande

TRING-rådet: Kassör

TRING-rådet: Programrepresentant Odling

Studentrepresentant i Lärarförslagsnämnden

Valberedare

Ceremonimästare

Småttinggeneral

Bostadsgeneral

AFK: Finansmästare/-inna

AFK: Köksmästare/-inna

AFK: Propagandageneral

Alnarpsbandet: Ordförande

Alnarpsspexet: Ordförande

Idrottsföreningen: representant

P6: Ordförande

 

Hello students of Alnarp!

This is an invitation to decemberkårmötet which will take place December 11th 16.30 in Myllan, fika is served from 16.00. After the meeting the traditional soup will be served in the Union House.

Participating in oktoberkårmötet will give you an opportunity to make your voice heard and gain insight into the Student Union. If you are wondering what we are working on during the year or have any other thoughts, you are welcome to join the meeting.

At the meeting we will review the budget for 2019, motions and other documents also we will go thru nominations for the committees.

The last date to send in motions is December 5th, motions are sent to sek_ask@stud.slu.se. The 7th of December is the last date to nominate for committees, nominations are sent to val_ask@stud.slu.se.

OBS! To be able to vote you have to be a member of the Student Union. Do not forget to bring your student Unioncard.

Summary:
WHAT: Decemberkårmöte

WHEN: 11/12

TIME: 16.30, fika from 16.00

WHERE: Myllan, Agricum.

Deadline: Motions 28/11, send to sek_ask@stud.slu.se.

Deadline: Nominations to committees 7/12, send to val_ask@stud.slu.se.