Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne stödjer forskning inom markvård, landskapsvård, vattenvård och växtskydd. Varje år annonserar stiftelsen ut ett antal stipendier för examensarbeten på mastersnivå som kan sökas vid två tillfällen under året. Det ena tillfället är den 3/6 och det andra den 15/10. Man kan läsa mer om stipendiet och söka det via stiftelsens hemsida.

Lycka till med era framtida studier!