KSLA caseutmaning – Hur kan data berätta historien om din produkt?

För femte året i rad arrangeras Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) caseutmaning. Utmaningen kommer gå av stapeln 25-27 oktober i KSLA:s vackra lokaler på Drottninggatan 95B i Stockholm.

Årets utmaning handlar om att ta fram en lösning för hur data kan hjälpa människor att göra medvetna val.

Data! I dagens digitala samhälle skapas och lagras stora datamängder och skogs- och jordbruket är inga undantag. En stor utmaning för många företag är dock att tillvarata data på ett effektivt sätt. Dessutom uppstår frågor om integritet för den enskilda företagare samtidigt som att informationen ska vara tillgänglig i hela systemet. Hur ska de skyddas när data offentliggörs? Konsumenters utmaning är tillskillnad från producenterna att sålla bland den information som finns tillgänglig för att göra medvetna val utifrån deras preferenser.

I en värld med allt högre krav på hållbarhet finns en möjlighet att använda data för att binda ihop försörjningskedjor från ”frö till färdig produkt”,

att människor kan ta aktiva beslut baserat på sina olika preferenser. Men hur ordnar vi att produkter från antingen jord- eller skogsbruk får en identitet för konsumenten och samtidigt skapar mervärden för alla parter i kedjan? Det är vad vi ser som er uppgift att lösa!

Som deltagare kommer du sättas samman i en grupp beståendes av andra unga intresserade personer. Tillsammans ska ni på en begränsad tid ta fram ett förslag på lösning till caset. Mer information om vad caset är kommer ges vid uppstart. Målet är att ni inom gruppen ska ha kompletterande och varierande kunskaper. Till er hjälp finns resurspersoner i form av ledamöter inom KSLA. Gruppernas caselösningar bedöms av en jury.

KSLA tänker sig att du som deltar är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller ung arbetande.

Caseutmaningen ger dig:

Anmälan sker senast 22 september via KSLA:s hemsida https://www.ksla.se/om-ksla/utskotten/ungdomsutskottet/caseutmaning/

Frågor besvaras av projektledare Per Nordin, case@ksla.se.