Nu har det blivit dax för kårens sista storkårmöte innan sommaren! Kanske vill du starta nästa termin med ett spännande nytt uppdrag inom något av våra utskott? Kanske har du en motion för kåren att lyfta?

Mötesinformation:
Datum och tid: 19/5 kl 17.30
Plats: Digitalt genom Zoom
Poster att söka: Kommer!
Länk till möte: Kommer!
MötesID: Kommer!
Dokument inför Majkårmöte: Kommer!

Det är viktigt att samtliga som vill söka en post i kåren är närvarande på mötet eller har lämnad skriftlig anmälan till sekreteraren.
Detta går bra att göra via mail på:
sek_ask@stud.slu.seThe time has come for our final union meeting before summer arrives! Maybe you would like to start your next semester with an exciting new post in one of our committees? Or, maybe you have a motion/proposal for the union to vote about?

Information about the meeting:
Date and time: 19/5 kl. 17.30
Place: On Zoom
Link: Coming!
MeetingID: Coming!
Documents: Coming!

To vote during the meeting, a membership in the student union is required. It is important that everyone who wants to apply for a post in the union is present at the meeting or has given written notification to the secretary.
This can be done via email at:
sek_ask@stud.slu.se